Krásna pri jazere - predaj domov a pozemkov

Najlacnejšie dostupné bývanie v Košiciach
Cena nízkoenergetického domu s pozemkom už od
Telefón:0903 497 007

 

Financovanie

Harmonogram platieb
 
1. Rezervačným poplatok vo výške 1.500,- € a Rezervačnou zmluvou sa zaväzujeme, že počas 
    rezervačnej lehoty bude Vami vybraný pozemok alebo rodinný dom s pozemkom rezervovaný pre 
    Vás a nebude ponúkaný na predaj.
 
2. Depozit vo výške 20.000,- € je splatný pri podpise Zmluvy o budúcej zmluve a tvorí 
    čiastku z kúpnej ceny, ktorá bude odrátaná od poslednej splátky pri odovzdaní rodinného 
    domu.
 
3. 20% z kúpnej ceny je splatných po ukončení výstavby základových konštrukcií.
 
4. 20% z kúpnej ceny je splatných po ukončení výstavby obvodového muriva rodinného domu.
 
5. 30% z kúpnej ceny je splatných po ukončení hrubej stavby rodinného domu vrátane vonkajšej fasády, strechy a    
    osadenia okien.
 
6. Doplatok zvyšnej sumy z kúpnej ceny, od ktorej sa odráta depozit, je splatný po 
     kolaudácii a pridelení súpisného čísla domu. 
 
To je príklad financovania, ale u nás nemáte povinné ,,nalinajkované,, financovanie kúpy vášho domu.Financovanie pripravíme po dohode podľa vašej predstavy .