Krásna pri jazere - predaj domov a pozemkov

Najlacnejšie dostupné bývanie v Košiciach
Cena nízkoenergetického domu s pozemkom už od
Telefón:0903 497 007

GARANTOVANÁ INVESTÍCIA S VÝNOSOM 10% NA DOBU DVOCH ROKOV

NIE STE EŠTE DNES ROZHODNUTÝ ČI KÚPIŤ ALEBO NEKÚPIŤ STAVEBNÝ POZEMOK?

Ponuka investície do nehnuteľnosti s garantovaným výnosom 10%. Pre tých ktorí nie sú rozhodnutí stavať dnes, ale možno v budúcnosti, alebo sa nevedia rozhodnúť, alebo chcú len investovať, prichádzame s investičným produktom garantovaného výnosu. Klient investuje 90% skutočnej ceny pozemku a stáva sa dočasným vlastníkom ním vybraného pozemku alebo pozemkov. Po dvoch rokoch sa rozhodne či ukončí investíciu s výnosom 10%, alebo sa stáva trvalým vlastníkom nehnuteľnosti bez navýšených nákladov.

Investícia do nehnuteľnosti je dlhodobo považovaná za jednu z najbezpečnejších ! Jedná sa o jednu z najvýnosnejších investícií. Pomer rizika a výnosnosti realitného druhu investícií je v porovnaní s inými druhmi investícií ako napr. terminované bankové vklady, zaistené a nezaistené podielové fondy, dlhopisy a akcie, ďaleko najlepší. Nevýhodou realitných investícií pre individuálnych investorov je to, že o nehnuteľnosť sa treba starať, preto investícia do pozemku - stavebnej parcely je najjednoduchšou investíciou.

Garanciu minimálnych výnosov ponúkajú aj termínované úložky v bankách, zaistené podielové fondy a vklady. Zaručené výnosy z týchto investícii sa však pohybujú maximálne na úrovni cca 4%. V súčasnosti sa na Slovensku začína činnosť realitných podielových fondov, ktoré sa špecializujú na investovanie do realitných projektov. Pre individuálnych investorov zásadný rozdiel spočíva v tom, že v prípade KRÁSNA PRI JAZERE má každý investor stavebný pozemok zapísaný na Liste vlastníctva v Katastri nehnuteľnosti na svoje meno - je teda reálnym dočasným vlastníkom !! Pri investovaní do realitného podielového fondu sa nestávate vlastníkom nehnuteľností, do ktorých realitný fond investuje, ale len majiteľom cenných papierov - podielových listov. Navyše, realitné podielové fondy žiadnym spôsobom nezaručujú výšku výnosov.

Garantovanú investíciu s výnosom 10% uzatvárate na dobu 2 rokov.

Príklad: Vyberiete si náš produkt garantovanú investíciu s výnosom 10% uzatvorenú na dobu dvoch rokov. Rezerváciu  parciel robíte ako pri kúpe - vyberiete si konkrétnu stavebnú parcelu alebo viac parciel, podľa toho koľko finančných prostriedkov chcete investovať. Vaša investícia tvorí 90% celkovej skutočnej hodnoty parciel. Teda ak sa rozhodnete investovať do konkrétnych pozemkov napríklad na parcelách E2, E3 a E4 (o výmere 2044 m2), kde ich celková hodnota je 194 180 €, výška Vašej investície bude 90% z celkovej skutočnej hodnoty pozemkov t.j. 174 762 €. Na základe zmluvy a následného vkladu do katastra na Vaše meno, sa stávate dočasným vlastníkom Vami vybraných pozemkov na dobu 2 rokov. Po 2 rokoch sa sami rozhodujete, či si vezmete Vašu investíciu s výnosom 10% alebo sa stanete trvalým vlastníkom Vami vybraných stavebných parciel zapísaných v Liste vlastníctva na Vaše meno bez navýšených nákladov.

INVESTÍCIA 174 762 € (90% z celkovej hodnoty pozemkov)
VÝNOS ZA 24 MESIACOV 10% 17 476 € 
SPOLU INVESTÍCIA + VÝNOS 192 238 €

Výhodou je investovať dnes s možnosťou  voľby rozhodnúť sa neskôr.

Napríklad dnes ešte neviete, či by ste chceli stavať alebo či na stavbu budete mať dostatok peňazí alebo uvažujete že by to bolo vhodné pre Vaše deti, ale neviete či sa zo štúdii v Bratislave, Prahe vrátia. Bojíte sa že cena stavebných pozemkov bude stúpať, resp. že pozemok za tak výhodných podmienok ako v našej lokalite už nekúpite, ale ešte dnes nie ste rozhodnutý ? Presuňte svoje rozhodnutie na neskôr a pritom výhodne investujte.